Door vrijwilliger Jaap H. is een kennis quiz gemaakt voor kinderen. Vandaag hebben de eerste kinderen mee gedaan met de quiz.
Sven , Milou en Maya kregen een formulier met daarop meerkeuze vragen die ze moesten beantwoorden. Door deze vragen konden ze zoeken naar bepaalde motoren en machines en ook aankruisen waarvoor ze vroeger werden gebruikt. Als het merendeel van de vragen goed is beantwoordt krijgen de kinderen een diploma mee. Sven , Milou en Maya waren ruim geslaagd!